Danske Lejere - Vi giver råd om oprettelse af beboerrepræsentation

Godt halvdelen af vores medlemmer er tilknyttet os igennem en beboerrepræsentation eller en almen afdeling. Er der en interesse i din ejendom for en sådan fælles tilknytning, kontakt os meget gerne. Den første kontakt fra en af vores medarbejdere er uden nogen beregning.

Huslejenævn – hvordan fungerer det?

Hvordan fungerer et huslejenævn? Skal man som lejer kontakte huslejenævnet, eller har man brug for en organisation som Danske Lejere. Vi støder tit på, at lejere ikke har styr på forskellen. Et huslejenævn er der ikke for at hjælpe lejere. Det skal afgøre den uenighed, der kan være mellem lejer og ejer. Og det kan have stor betydning, [...]

Varmeregnskab og andre forbrugsregnskaber

Varmeregnskab og andre forbrugsregnskaber Betaler du for forbrug igennem din udlejer, skal din udlejer en gang om året sende dig forbrugsregnskaber. Du skal have et regnskab for hver type forbrug, du afregner med din udlejer. Er det både varme, vand og el, har du krav på tre individuelle regnskaber. Udlejer må ikke lave ét fælles regnskab. Nærmere om [...]

Kun en lille sejr for lejerne

Lejelovsændring, kun en lille sejr for lejerne Om de ændringer, der skete i lejeloven gældende efter 1. juli 2020 Det var dramatisk, da det i foråret 2020 lykkedes at få vedtaget mindre ændringer af lejelovgivningen, der skulle gribe ind overfor udenlandske kapitalfondes aktiviteter på boligmarkedet i de største byer. Små forandringer for lejerne og ikke 100 % positive Målet [...]

Vi er der for lejerne i hele Danmark

Her nogle indgange til hjælp

Det første råd er gratis

Vi giver korte svar og har måske et notat om problemfeltet.

Vi besvarer ca. 500 spørgsmål hver måned.

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis.

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere.

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden.

For medlemmer

Adresseændring

Udmeldelse

Kontingentforhold

Generel rådgivning:

71 99 44 14, mandag til torsdag 10.00 – 13.00

Men har du kontakt til en medarbejder over mail, så benyt den mulighed.

Få gratis rådgivning fra Danske Lejere
Danske Lejere ser på din lejekontrakt
Bliv medlem af Danske Lejere
Kontakt Danske Lejere telefonisk
Staten støtter energirenovering - kontakt Danske Lejere for muligheder for lejers inddragelse

Huslejenævn – hvordan fungerer det?

Hvordan fungerer et huslejenævn? Skal man som lejer kontakte huslejenævnet, eller har man brug for en organisation som Danske Lejere. Vi støder tit på, at lejere ikke har styr på forskellen. Et huslejenævn er der ikke for at hjælpe lejere. Det skal afgøre den uenighed, der kan være mellem lejer og ejer. Og det kan have stor betydning, [...]

Varmeregnskab og andre forbrugsregnskaber

Varmeregnskab og andre forbrugsregnskaber Betaler du for forbrug igennem din udlejer, skal din udlejer en gang om året sende dig forbrugsregnskaber. Du skal have et regnskab for hver type forbrug, du afregner med din udlejer. Er det både varme, vand og el, har du krav på tre individuelle regnskaber. Udlejer må ikke lave ét fælles regnskab. Nærmere om [...]

Kun en lille sejr for lejerne

Lejelovsændring, kun en lille sejr for lejerne Om de ændringer, der skete i lejeloven gældende efter 1. juli 2020 Det var dramatisk, da det i foråret 2020 lykkedes at få vedtaget mindre ændringer af lejelovgivningen, der skulle gribe ind overfor udenlandske kapitalfondes aktiviteter på boligmarkedet i de største byer. Små forandringer for lejerne og ikke 100 % positive Målet [...]

Penge retur efter fraflytning fra lejemål

Penge retur efter fraflytning fra et lejemål Mange udlejere er ukyndige omkring de formelle krav til forløbet ved en fraflytning. Det kan give en lejer en uventet gevinst. Men vel og mærke kun, hvis lejer ikke selv er uvidende om reglerne. Lejeloven blev ændret 1. juli 2015 Nogen af ændringerne gælder uanset om lejekontrakten er indgået før eller [...]

Kan min udlejer opsige mig?

Er du i tvivl? Kan min udlejer smide mig ud eller opsige mig? Brug vores mulighed for gratis rådgivning, hvis du er i tvivl om en opsigelse er lovlig: Det første råd er gratis Tænk også, at der kan være tilfælde hvor en hjælp kunne være en hjælp til forhandling med din udlejer. En sådan hjælp fordrer medlemskab. [...]

Bedre medlemsservice men et nyt navn

Bedre medlemsservice men et nyt navn Danske Lejere er fortsættelsen af et rigtigt godt og fremadskridende arbejde med at opbygge en god og effektiv medlemsservice i Jylland/Fyn, - der har accelereret siden midt i 0'erne. Og særligt effektivt siden 2012. Et arbejde, der tidligere havde lov til at foregå under LLO (Lejernes Landsorganisation). Der er lejere, der [...]

Læs vores blade

Læs vores blade Her kan du læse vores blade, nyeste øverst: Danske Lejere årsskiftet 2019 / 2020. Danske Lejere årsskiftet 2018 / 2019. Danske Lejere årsskiftet 2017 / 2018. Danske Lejere efterår 2017 - energi. Danske Lejere primo 2017. Esbjerg efteråret 2016. Danske Lejere maj 2016. Muligheder for hjælp Tjek din lejekontrakt Vi tjekker din [...]

Salg af boliger fra HD-ejendomme

Salg af boliger fra HD-ejendomme Danske Lejere på Fyn holdte møde for lejere hos HD-ejendomme Lejere under HD-ejendomme mødtes sammen med Danske Lejere i Langeskov den 1. november 2016. Der deltog ca. 35 lejere. Blandt disse var bl.a. lejere fra 3 af de 4 bebyggelser med beboerrepræsentationer, som er tilsluttet Danske Lejere på Fyn. De øvrige kom fra [...]

Ramt af kontanthjælpsloftet

Gratis vejledning Du er velkommen til at kontakte os via denne formular. Det er ikke noget krav, at du er medlem. Vi har vejledninger, der giver råd og hjælp til en del emner - men ikke nødvendigvis alt. Er det noget med at flytte, en udlejer der vil opsige, hvordan man kontakter en udlejer omkring mangler, fraflytning og uenighed [...]

404 sager sendt i et nævn

404 sager sendt i et nævn Indenfor et år har vi sendt 404 sager i et nævn Den 1. juli 2015 ændredes lejeloven for det private lejeboligmarked på flere punkter. Et af tingene var, at gebyret for indbringelse af sager for huslejenævnene blev øget, - og der indførtes et strafgebyr, som udlejere kan pålægges, hvis de taber en [...]

Højesteret afviser gebyrtillæg

Højesteret afviser gebyrtillæg Højesteret afskærer udlejere fra tillægsbeløb til PBS-opkrævning Tilbage i 2009 udtalte Højesteret sig helt generelt omkring særskilte opkrævninger af tillæg ud over huslejen. Siden da har praksis været, at man som udlejer ikke kunne opkræve betaling for fx trappevask, renovation og snerydning ved siden af huslejen. De seneste år har det forholdt sig anderledes med [...]