Vores ansatte personale

NavnTitelFunktionsbeskrivelse personale
Jeanette H. NielsenCand. jur.Juridisk faglige leder på kontoret i Aarhus. Har arbejdet for os siden 2012. Først som frivillig stud. jur. ved kontoret i Skive. Blev fra januar 2014 ansat som juridisk faglig leder i Aalborg. Hun er senere flyttet til opgaver i Aarhus og Midtjylland.
Kathrin Siim NielsenCand. jur.Har arbejdet for os siden 2011. Først som frivillig stud. jur. ved kontoret i Aarhus. I en periode som deltidsansat ved kontoret i Esbjerg, og fra 2013 ansat som juridisk medarbejder med opgaver både i Esbjerg og Aarhus. Og senere også i Odense. Har hovedarbejdssted i Aarhus. Er pt. i barselsorlov
Nikoline Brohus SørensenCand. jur.Deltidsansat fra november 2016 med ansvar for den juridisk faglige ledelse på kontoret i Aalborg. Var forud for det frivillig medarbejder siden marts 2016. Var forud for det studentermedhjælper og teamleder ved en retshjælp i Aalborg.
Rune Skovbjerg KrogCand. jur.Tog hans juridiske uddannelse ved at tage første del i Aarhus, men flyttede derefter til Københavns Universitet. Startede hos os i august 2018. Selv lejer i alment boligbyggeri – og aktiv i en hel del foreningsarbejde. Har base på vores kontor i København (Valby). Tager sig bl.a. af lejere, der har brug for en personlig rådgivningsamtale.
Jørgen D. JensenDriftslederHar haft mangeartede opgaver i lejer- og boligbevægelse siden 1980. Langt de fleste som ulønnet frivillig. Næstformand for Lejernes LO i Danmark fra 2001 til 2009. Bestyrelsesmedlem i den internationale lejerbevægelse fra 2003 til 2015. Har uddannelsesmæssigt bl.a. en baggrund i en skolelederuddannelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Driftsleder i opbygningen af den fælles medlemsservice i det jysk-fynske siden 2010, først som frivillig, senere deltidsansat og fra sommeren 2015 som fuldtidsansat.
Signe LyngaardSouschefCand. merc. org. Frivillig kommunikationsmedarbejder fra februar 2016, fra starten af 2017 først midlertidig deltidsansat, senere varigt ansat med opgaver omkring kommunikation, udvikling og afvikling af medlemsservice. Fra august 2018 Souschef. Har hovedarbejdssted i Aalborg, men også opgaver i Aarhus og for Danske Lejere som helhed.
Gitte RiiseCand. Jur.Har arbejdet for os siden december 2014. Er ansat i flexjob som sagsbehandler ved kontoret i Sønderborg. Har den juridisk faglige ledelse i Sønderborg.
Ca. 70 frivilligeStud. Jur.Udover de ansatte medarbejdere har driftsfællesskabet omkring 70 frivillige medarbejdere. De udgør en meget vigtig del af vores personale. Primært jurastuderende, der typisk lægger 4 – 8 ugentlige arbejdstimer hos os. De frivillige medarbejdere er fordelt over kontorerne i Aalborg, Skive, Aarhus, Sønderborg og Odense.
Sagsmapper på kontoret i Aalborg

Sagsmapper på kontoret i Aalborg

Resultatmæssigt kan nogle af resultaterne af de opgaver, som både det  ansatte og det frivillige personale udfører, beskrives på denne måde:

Der bliver hvert år behandlet omkring 1.500 unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.

Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mellem 60 og 100 medlemmer hver eneste uge.

Der kommer på årsplan 2 mill. kr. ind i sager, hvor udlejer må udbetale tilgodehavender til lejer via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at lejere undgår at betale regninger fra udlejer. Eller får lejen nedsat fremadrettet og lignende.