Bliv medlem
Bliv medlem

Regler og love

Her kan du finde links til lovtekster på www.retsinformation.dk

Boligreguleringsloven blev fra 1. juli 2022 til en del af Lov om Leje (Lejeloven). De forskelle, der før var mellem kommuner med og uden boligregulering findes fortsat, men reguleres nu af regler i Lejeloven.

Andre gode kilder til viden