Bliv medlem
Bliv medlem

Behandling af persondata

Hos Danske Lejere anvendes cookies.

Indledning 

Danske Lejeres persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan Danske Lejere (herefter benævnt ”vi”) behandler dine personoplysninger som led i vores rådgivningsarbejde – herunder håndtering af medlemsregister. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvorfor og hvordan vi behandler dem.  

Dataansvarlig 

Vi er dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger om vores potentielle medlemmer, medlemmer samt samarbejdspartnere.  

Kontaktoplysninger: 

Navn: Danske Lejere 

Adresse: Banegårdspladsen 18, 1. 8000 Aarhus C 

CVR: 34037698 

Telefonnummer: 71 99 44 14 

E-mail: [email protected] 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til behandlingsformålet. Vi behandler af den grund ikke andre personoplysninger om dig, end dem, som vi har brug for til det konkrete formål med behandlingen.   

Det omfatter hovedsageligt følgende personoplysninger: 

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Oplysninger om betalinger
  • Forbrugsdata
  • Oplysninger om flytning
  • Mails og korrespondancer med medlemmer – herunder registreringer af relevante forhold i telefonsamtaler.

Derudover behandler vi fortrolige personoplysninger såsom hemmelig adresse og telefonnummer. 

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger 

I forbindelse med rådgivning, håndtering af henvendelser og sager, behandler vi personoplysninger om dig på følgende grundlag: 

Henvendelser fra potentielle medlemmer 

Vi behandler dine personoplysninger, når du retter henvendelse til os pr. mail, telefon, via vores hjemmeside eller på de sociale medier. Vi behandler kun de personoplysninger, som fremgår af din henvendelse til os. Vi opfordrer dig til, at du aldrig fremsender følsomme eller fortrolige oplysninger (eksempelvis CPR-nr. og helbredsoplysninger).  

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at besvare dit spørgsmål, når du som lejer eksempelvis benytter funktionen ”første råd er gratis” på hjemmesiden eller hvis du kontakter os via e-mail.  

Såfremt du kontakter os telefonisk, vil vi notere dit navn og formålet med henvendelsen, hvis det er relevant. Dette gør vi for at have mulighed for at følge op på samtalen, og for at kunne dokumentere henvendelser fra kunder eller potentielle kunder. 

Kontakter du os på de sociale medier (herunder Facebook, Instagram og LinkedIn), kan vi se dine personoplysninger i form af navn, profilbillede samt de informationer, som du skriver til os privat eller i kommentarfeltet.  

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.   

Administration af medlemmer 

Vi behandler dine personoplysninger, når du er medlem hos os. Vi benytter personoplysningerne til at kommunikere med vores medlemmer, og for at opfylde vores aftale med dig om levering af rådgivning. Hjemlen hertil er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. 

Vi behandler også dine personoplysninger, når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev. Tilmeldingen til nyhedsbrevet er frivilligt, og du kan altid framelde dig igen. Vi fremsender kun mails til din e-mailadresse, hvis du har givet specifikt samtykke hertil. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

Derudover skal vi i henhold til bogføringsloven gemme alle regnskabsbilag. Af den årsag gemmer vi fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt. 

Vi opbevarer lejekontrakter og nævnsafgørelser fra nuværende medlemmer og tidligere medlemmer (i anonymiseret form), da det kan anvendes som bevismidler i sager til hjælp for andre lejere. 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver kun dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller leverandører, hvis det er nødvendigt og relevant for at varetage dit medlemsforhold.  

Såfremt vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller leverandører, indgår vi et aftalegrundlag i form af en databehandleraftale, når det er nødvendigt. Vores samarbejdspartnere og leverandører er ligeledes forpligtede til at overholde persondatalovgivningen.  

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Som udgangspunkt overfører vi ikke dine personoplysninger til tredjelande uden for EU. Såfremt vi undtagelsesvist overfører personoplysninger til tredjelande uden for EU, sikrer vi at behandlingen af personoplysningerne er i overensstemmelse med persondatalovgivningen. 

Hvor har vi dine personoplysninger fra? 

Vi indsamler som udgangspunkt kun personoplysninger fra dig selv. 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Dine personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt i forhold til formålet. Desuden opbevarer vi dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge et retskrav eller lignende. 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger. Når du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke behandlingen baseret på samtykket før det blev trukket tilbage.  

Dine rettigheder 

I henhold til persondatalovgivningen har du en række rettigheder til vores behandling af dine personoplysninger – se nedenfor. Såfremt du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Som udgangspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har som udgangspunkt ret til at få rettet urigtige personoplysninger om dig. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden for tidspunktet for indtræden af vores slettefrister. 

Ret til begrænsning af behandling 

I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Dette vil medføre, at vi fremover kun må behandle personoplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Ret til indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. 

Ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering 

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, som kun er baseret på automatiske behandling. Vi gør ikke brug automatiske afgørelser eller profilering.   

Klage til Datatilsynet 

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlige, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  

Cookiepolitik 

Hvad er en cookie? 

En cookie er en lille datafil, som gemmmes på din computer, smartphone eller tablet. Den gør det muligt at genkende din IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. En cookie er ikke et program, som kan indeholde skadelige programmer eller virus. 

Ved at bruge Danske Lejeres hjemmeside giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet nedenfor.  

Hjemmesidens brug af cookies 

Vi bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg, når du navigerer rundt på vores hjemmeside samt til at genere statistik over brugen af vores hjemmeside. Vi bruger statistikken til at forbedre design, brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden.  

Vi videregiver ikke oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside til tredjemand.  

Afvise eller slette cookies 

Såfremt du ikke længere ønsker at acceptere brugen af cookies, kan du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Endvidere kan cookies, som du tidligere har accepteret, efterfølgende slettes igen. Du skal være opmærksom på, at hvis du fravælger cookies, vil der være flere funktioner og services, som du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. 

Sidst opdateret d. 03/09-2023.