Bliv medlem
Bliv medlem

Bestyrelse

Her på siden kan du finde vores bestyrelsesmedlemmer
Anette Jensen

Aalborg

Bestyrelsesmedlem. Var i en konfliktfuld periode indtil udgangen af september 2023 afdelingsformand for en almen afdeling i Aalborg, hvor beboerne stod sammen og opnåede stor respekt.

Annie Villadsen

Aarhus

Forretningsudvalgsmedlem. Arbejder som pædagog. Aktiv i alment beboerdemokrati igennem mange år, afdelingsformand i almen afdeling i Aarhus. Dertil hovedbestyrelsesmedlem i boligorganisationen. Lejerrepræsentant i beboerklagenævnet i Aarhus.

Arne Ditlevsen

Langeskov

Bestyrelsesmedlem, først valgt lokalt på Fyn i 2016 og fra årsmødet i 2017 indvalgt i Danske Lejeres bestyrelse. Er afdelingsformand i den lokale almene afdeling, hvor han bor. Lægdommer ved Retten i Odense og Svendborg.

Claus Hansen

Skive

Claus Hansen har siden starten af 0'erne være aktiv beboerrepræsentant i Jægerparken i Skive. Han har dertil i en periode også være lokalt bestyrelsesmedlem i lokal lejerforening. Indtrådt i bestyrelsen som suppleant.

Helle T. Vile

Skive

Bestyrelsesmedlem. Har erhvervsmæssig en baggrund som sygeplejerske, for år tilbage fortsat i en rolle som visitator. Har siden 2000 været aktiv i lejerbevægelsen. Har pt. opgaver som nævnsmedlem og lægdommer. Har tidligere fungeret som frivillig sagsbehandler i utallige sager.

Jan Holm Jensen

Horsens

Bestyrelsesmedlem. Murer og chauffør. Har arbejdet aktivt i lejerbevægelsen siden 1980’erne. Det med udgangspunkt i Horsens, senere med omfattende opgaver på Fyn, hvor han har været hovedmanden på organiseringen af lejerne fra midt i 00’erne og fremefter. Har fungeret som frivillig sagsbehandler i utallige sager. Repræsenterer lejerne i flere huslejenævn og som lægdommer ved flere retskredse.

Karsten Gylling

Skive

Formand. Pensioneret. Har arbejdet aktiv i lejerbevægelsen siden 1981. Har dertil en baggrund som lærer og skoleleder. Diplomuddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet i skoleledelse. Fungerer pt. også som en meget aktiv og erfaren huslejenævnsmedlem og lægdommer ved boligretten. Har tidligere fungeret som frivillig sagsbehandler i utallige sager.

Knud Erik Helbo

Skanderborg

Forretningsudvalgsmedlem. Efterlønsmodtager. Har en baggrund med opgaver hos TDC. Har en meget lang erfaring indenfor både lejer- og boligbevægelsen. Huslejenævnsmedlem.

Kurt Freiheit

Aalborg

Bestyrelsesmedlem. Pensionist. Har en baggrund som metalarbejder og tillidsmand på Aalborg Værft. Aktiv lejer i Aalborg siden slutningen af 1970’erne. Har haft opgaver som husleje- og beboerklagenævnsmedlem i mange nævn.

Sofie Kreutzkampf

Vordingborg

Bestyrelsesmedlem. Beboerrepræsentant i udlejningsejendom centralt i Vordingborg. Indvalgt i bestyrelsen ved landsmødet i juni 2023.

Torben Justesen

Langeskov

Bestyrelsesmedlem. Pensioneret, har en baggrund fra projektledelse indenfor specialiserede anlægsopgaver. Afdelingsformand for almen afdeling i Langeskov.