Bliv medlem
Bliv medlem

Bestyrelse

Her på siden kan du finde vores bestyrelsesmedlemmer
Anette Jensen

Aalborg

Bestyrelsesmedlem. Afdelingsbestyrelsesformand i almen boligafdeling.

Annie Villadsen

Aarhus

Forretningsudvalgsmedlem. Arbejder som pædagog. Aktiv i alment beboerdemokrati igennem mange år, afdelingsformand i almen afdeling i Aarhus. Dertil hovedbestyrelsesmedlem i boligorganisationen. Lejerrepræsentant i beboerklagenævnet i Aarhus.

Arne Ditlevsen

Langeskov

Bestyrelsesmedlem, først valgt lokalt på Fyn i 2016 og fra årsmødet i 2017 indvalgt i Danske Lejeres bestyrelse. Er afdelingsformand i den lokale almene afdeling, hvor han bor. Lægdommer ved Retten i Odense og Svendborg

Helle T. Vile

Skive

Bestyrelsesmedlem. Har erhvervsmæssig en baggrund som sygeplejerske, for år tilbage fortsat i en rolle som visitator. Har siden 2000 været aktiv i lejerbevægelsen. Har pt. opgaver som nævnsmedlem og lægdommer. Har tidligere fungeret som frivillig sagsbehandler i utallige sager.

Jan Holm

Horsens

Bestyrelsesmedlem. Murer og chauffør. Har arbejdet aktivt i lejerbevægelsen siden 80’erne. Det med udgangspunkt i Horsens, senere med meget omfattende opgaver på Fyn, hvor han har været hovedmanden på organiseringen af lejerne fra midt i 0’erne og fremefter. Har fungeret som frivillig sagsbehandler i utallige sager. Repræsenterer lejerne i flere huslejenævn og som lægdommer ved flere retskredse.

Karsten Gylling

Skive

Formand. Pensioneret. Har arbejdet aktiv i lejerbevægelsen siden 1981. Har en dertil en baggrund som lærer og skoleleder. Diplomuddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet i skoleledelse. Fungerer pt. også som en meget aktiv og erfaren lægdommer ved boligretten. Har tidligere fungeret som frivillig sagsbehandler i utallige sager.

Klaus Nielsen

Nyborg

Bestyrelsesmedlem. Tidligere afdelingsformand i almen afdeling i Nyborg.

Knud Erik Helbo

Skanderborg

Forretningsudvalgsmedlem. Efterlønsmodtager. Har en baggrund fra opgaver hos TDC. Har en meget lang erfaring indenfor både lejer- og boligbevægelsen. Huslejenævnsmedlem.

Kurt Freiheit

Aalborg

Bestyrelsesmedlem. Pensionist. Har en baggrund som metalarbejder og tillidsmand på Aalborg Værft. Aktiv lejer i Aalborg siden slutningen af 70’erne.

Mette Panduro

Vejle

Bestyrelsesmedlem. Beboerrepræsentant i privat udlejningsbyggeri, suppleant i huslejenævn. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 2019. Har erhvervsmæssig en baggrund inden værkstedsdrift i lastvognsbranchen.

Torben Justesen

Langeskov

Bestyrelsesmedlem. Pensioneret, har en baggrund fra projektledelse indenfor specialiserede anlægsopgaver. Afdelingsformand for almen afdeling i Langeskov.