Bliv medlem
Bliv medlem

Historier

Der kommer ny udlejer

Horsevænget i Hillerød 11. august 2021

Hvad betyder et ejerskifte for lejerne i en udlejningsejendom

Lejekontrakten fortsætter uændret

Det er en udbredt misforståelse, at ejerskifte betyder, at der skal en ny lejekontrakt til.

Udlejningsejendomme sælges med de kontrakter, der findes. Det sættes købsprisen i forhold til. Lejernes depositum følger også handlen.

Men mange nye ejere misbruger ejerskiftet til at bilde lejere ind, at der skal en ny kontrakt til. Det kan fuppe lejer til at skrive under på en højere husleje eller andre forringelser.

Har lejer først gjort det, – er der ikke nogen let vej tilbage. En dommer vi kunne sige til lejer, at du har jo skrevet under. Så du ville jo åbenbart gerne betale en højere husleje.

Derfor – lad dig ikke snyde. Der skal ikke nogen ny kontrakt til.

Opsigelse ved ejerskifte

At en ejendom sælges giver ikke ejer nogen specielle rettigheder til at opsige en lejer. F.eks. kan en ejer ikke opsige en lejer – for selv at bo i ejendommen, hvis han reelt vil sælge.

En ny ejer, der vil bo i en udlejet bolig, må derfor købe først – og derfor opsige lejer med 1 års frist efter at ejerskiftet er sket.

Lejers tilgodehavender

Hvis en lejer har penge til gode i en ejendom, så husk at den nye ejer overtager forpligtelserne – også overfor lejere der er flyttet. Dog kun lejere der er flyttet indenfor det sidste år før ejerskiftet. Det er godt at vide, hvis den gamle ejer er gået økonomisk nedenom og hjem.

Populært sagt følger lejers rettigheder murstenene.

Fællesskab

Hvis I er flere lejere i en ejendom, så tal sammen. Før en ny ejer får mulighed for at snyde nogen af jer. Står du alene, når du holder på dine rettigheder bliver presset på dig også større fra ejers side. Det f. eks. hvis de fleste har ladet sig fuppe til en dårligere lejekontrakt – eller på anden vis aftaler om dårligere vilkår.

Og et fællesskab kan også være det, der bedst indgår afbalancerede aftaler med en ejer.

Fællesskab

Hvis I er flere lejere i en ejendom, så tal sammen. Før en ny ejer får mulighed for at snyde nogen af jer. Står du alene, når du holder på dine rettigheder bliver presset på dig også større fra ejers side. Det f. eks. hvis de fleste har ladet sig fuppe til en dårligere lejekontrakt – eller på anden vis aftaler om dårligere vilkår.

Og et fællesskab kan også være det, der bedst indgår afbalancerede aftaler med en ejer.

Hvis I er flere lejere i en ejendom, så tal sammen. Før en ny ejer får mulighed for at snyde nogen af jer. Står du alene, når du holder på dine rettigheder bliver presset på dig også større fra ejers side. Det f. eks. hvis de fleste har ladet sig fuppe til en dårligere lejekontrakt – eller på anden vis aftaler om dårligere vilkår.

Og et fællesskab kan også være det, der bedst indgår afbalancerede aftaler med en ejer.

I ejendommen på billedet fra Hillerød stiftede lejerne en beboerrepræsentation få uger efter et ejerskifte. Desværre havde den nye ejer allerede på det tidspunkt varslet lejestigninger, hvor reglerne havde været strengere, hvis der allerede have været en beboerrepræsentation i ejendommen.

Fællesskabet skabes derfor bedst, hvis de skabes før ejerskiftet, fremfor at vente og så blive negativt overrasket uden at have forberedt sig på, at det kan være situationen.