Bliv medlem
Bliv medlem

Historier

Vi kom ud af et dårligt lejemål

Sara Louise og Christian Larsen og de to børn Alfred og Nora Rosenberg har alle fire fået det bedre efter at være flyttet. Privatfoto.

Denne artikel fra 2018 illustrerer et kendetegn ved Danske Lejere. Selv i de værste konflikter er fokus, at vi har lejers faktiske interesser for øje. Og det kan indebære, at dialog og folig er en god løsning. Vi kan tage konflikten, men vi kan også dialogen, – hvis den giver muligheder.

Forlig om flytning glædede lejer

En strid mellem en lejer og en udlejer i Herning Kommune endte med et forlig, der gav lejerne mulighed for hurtigt at flytte uden at miste deres depositum. Dermed kunne lejere komme væk fra en bolig, som de ikke opfattede som ordentlig sat i stand og med mangler blandt andet i form af fugt og svamp.

Det fortæller Sara Louise Larsen, som med sin mand Christian Larsen og hendes to børn Alfred og Nora Rosenberg boede på stedet.

Sagen lagde et stort pres på os og var gået i hårdknude. Nu bor vi et andet sted, og vi har det alle sammen bedre”, fortæller hun.

Familien lejede boligen uden at have set det færdige resultat, fordi boligen var ved at blive sat i stand, da de med udlejer aftalte, at de ville leje den og flytte ind. På forhånd havde lejerne aftalt med udlejer, hvad de gerne ville have lavet på boligen.

Grundlæggende handlede striden om, at familien ikke oplevede, at udlejer levede op til det, som man mente at have aftalt med ham. Standarden på boligen var derfor ikke god nok blandt andet med en dårlig trappe til første sal, og de oplevede også problemer med fugt og deraf følgende svamp blandt andet fordi, der manglede udluftning.

Vi havde svært ved at snakke sammen efter, at konflikten havde udviklet sig. Vi havde fået kontakt med en rådgiver, der nok talte os efter munden, men lod os helt alene, da sagen gik videre til huslejenævnet”, fortæller Sara Louise Larsen.

Efter et stykke tid fik familien kontakt med Danske Lejere.

Vi oplevede, at der langt om længe var nogle, som tog hånd om vores problemer. De talte os bestemt ikke altid efter munden og stillede også kritiske spørgsmål til os, men de forsøgte at finde en løsning, så vi kunne komme videre”, siger Sara Louise Larsen.

Det endte med et forlig, og at sagen derfor blev trukket tilbage og ikke kom i huslejenævnet.

Forliget indebar altså, at familien fik mulighed for hurtigt at flytte ud og samtidig fik tilbagebetalt deres depositum.

For os betød det, at vi kunne komme væk fra noget, vi bestemt ikke var tilfreds med og havde penge til at betale depositum for det nye lejemål. Vi kunne komme videre”, siger Sara Louise Larsen.

Familien er ikke tilfreds med deres tidligere udlejer og den måde, sagen forløb på. De mener stadig, at udlejer har et ansvar ved ikke at leve op til sine løfter til, hvad han ville lave.

Men vi er glade for, at det endte med et forlig, og at vi kunne komme videre med vores liv. Hele familien har fået det bedre efter, at vi er flyttet”, siger hun.

Hun er også glad for den rådgivning og hjælp, hun har fået fra Danske Lejere.

Vi fandt organisationen via nogle debatgrupper på Facebook, og det er vi meget glade for. Her fik vi den professionelle hjælp, der var brug for”, siger hun.

Hun synes også selv, hun har lært noget af hele sagen, og har derfor nogle gode råd, hun gerne vil give videre.

Før I flytter ind er det en god ide at tjekke husets energimærkning, og om tidligere lejere har haft en bedømmelse af boligen. Begge dele er muligt at finde på internettet”.

Det vigtigste råd er, at få Danske Lejere til at kigge en kontrakt igennem.

Vel at mærke inden den er skrevet under, og inden man er flyttet ind, så man ikke står i problemerne bagefter”, slår Sara Louise Larsen fast.

Udlejers advokat så også forlig som den bedste udvej

Advokat Jørgen Flodgaard var advokat for udlejer i sagen fra Herning Kommune. Han glæder sig også over, der kom et forlig i sagen og over samarbejdet med Danske Lejere.

Han kommenterer ikke de konkrete detaljer i sagen, men forholder sig mere generelt til det gavnlige i at indgå forlig.

Det kræver at begge parter også kan styre sig, og derfor at advokater og rådgivere har styr på hver deres folk. For hvis et forlig skal have mening, skal begge parter selvfølgelig holde det”, siger han.

Ifølge ham står to parter ofte meget stejlt og langt fra hinanden. Derfor er det ofte en fordel at få andre ind over, når og hvis der skal indgås et forlig.

Ofte er det muligt at finde en løsning, hvor begge parter kan komme videre og ud af noget, der måske ellers kunne være en langvarig og reelt nyttesløs strid. Men det er bestemt ikke altid, at parterne selv midt i deres strid kan få øje på den løsning. Det er en væsentlig årsag til, at man ikke skal være sin egen advokat”, siger han.

I den konkrete sag var han glad for samarbejdet med Danske Lejere, og at det lykkedes at indgå et forlig.

Begge parter havde også i sidste ende, viste det sig, styr på deres folk og den gensidige tillid, der også er nødvendig”, fastslår han.

Fakta fra Danske Lejere

Gode råd til lejere, hvor der er problemer med vedligeholdelse
 
Ønsker du/I at hjælpe jer selv bedst muligt, så er der her nogle enkelte råd, som kan hjælpe lidt:
 
Få forholdene dokumenteret på skrift. Send gerne et brev til udlejer.
 
Hvis der har været et forløb med mundtlige henvendelser, så henvis til dem i et brev til udlejer.
 
Stil forventninger i brevet. Ikke i et hårdt sprog. Men høfligt og klart og tydeligt. Gør det klart, at du forventer et svar.
 
Ønsker man hjælp, så holder man under ingen omstændigheder bare huslejen tilbage. Står man i huslejerestance, er der ikke langt til en situation, hvor udlejer med fogedens hjælp kan sætte lejer på gaden.
 
Danske Lejere kan rådgive og hjælpe. Henvend dig, men husk gerne kopi af lejekontrakt, kopier af den kommunikation, der har været med udlejer og eventuelle fotos. Vi kan også få brug for en fuldmagt.

Vores udgangspunkt er her at lejer gerne vil flytte

Når vi har en samtale med en eller flere lejere i en sag, der handler om manglende vedligeholdelse og/eller mangler ved en bolig, forsøger vi at finde ud af, hvad de pågældende egentlig helst vil: Have udført arbejdet eller flytte”.

Det siger Jørgen Dyrholm Jensen, der er direktør hos Danske Lejere.

Han understreger, at Danske Lejere altid tager udgangspunkt i og forsøger at varetage lejernes interesse.

Hvis lejerne gerne vil blive boende, og der er tale om manglende vedligeholdelse og/eller mangler, så handler det for os om så hurtigt som muligt at få udført det arbejde, der skal gøres. Så er det kravet”, fortsætter han.

Men hvis lejerne egentlig helst vil flytte – måske fordi konflikten med udlejer er kørt op i en spids – så er udgangspunktet et andet.

I den situation handler det om at give lejer så gode vilkår som muligt i forbindelse med en flytning. Og så forhandler vi med udlejer om det”, siger Jørgen Dyrholm Jensen.

Han tilføjer, at der af den grund stadig godt kan være alvorlige mangler ved boligen, som bør udbedres.

Derfor kan vi også godt forstå, hvis lejerne stadig er vrede, fordi en udlejer rent faktisk ikke har levet op til sit ansvar. Det er helt forståeligt, men hvis det bedste for lejerne har været at komme væk og videre, er det først og fremmest det, vi er gået efter i dén konkrete sag”, siger Jørgen Dyrholm Jensen.

Han understreger, at Danske Lejere har haft flere sager af begge typer.

Få rådgivning og hjælp, når du har problemer i forhold til dit lejemål.

Bliv medlem