Bliv medlem
Bliv medlem

Historier

Afdelingsformand blev siddende trods omdiskuteret boligtildeling

Mødet i Carlsro udskudt, da det først skulle afvikles, det fordrede større lokaler i en nærtliggende sportshal.

I maj 2023 blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i det almene byggeri
Carlsro i Rødovre, hvor tilliden til afdelingsbestyrelsen var på spil.

Der lå en byrådsbeslutning fra efteråret 2020 om at lukke ventelisterne for at frigøre boligerne til genhusning.

Men en styregruppe, der skal følge renovering af boligerne, åbnede i 2021 ”en sprække” i ventelistereglerne med det resultat, at formanden for afdelingen fik en ny attraktiv fire-rumsbolig.

På det ekstraordinære afdelingsmøde argumenterede afdelingsbestyrelsens næstformand
Jeanette Rasmussen for, at fire-rumsboliger ikke skulle anvendes til genhusning fordi dem, der skulle genhuses skulle genhuses i samme boligstørrelser.

Det havde de fortalt kommunen, mente hun.

Et pænt flertal tog denne og andre forklaringer for gode varer – fordi de blev udtalt, som værende autoritative.

”Men det viser et ukendskab til, at genhusningssamtaler godt kan ende ud med et ønske
om en anden boligstørrelse, der passer husstandsstørrelsen bedre”, siger Jørgen
Dyrholm Jensen fra Danske Lejere.

Dertil ligger også en afgørelse fra beboerklagenævnet, der gør det klart, at styregruppen ikke er et demokratisk organ og ikke alene har kompetence til at ændre venteliste-reglerne.

”Vi ser et billede af, at når afdelingsbestyrelser ”smelter sammen” med styringen oppefra, kan der opstå usunde relationer, hvor man dækker hinanden ind”, fastslår Jørgen Dyrholm Jensen fra Danske Lejere.

Før det afdelingsmøde, der som sagt ikke resulterede i en ny afdelingsbestyrelse, var der ført en livlig debat både på Facebook og i pressen. Her en af de lejere, der havde ønsket en ny afdelingsbestyrelse i Sjællandske medier:

https://www.sn.dk/danmark/mikala-oensker-en-ny-bestyrelse-der-er-blevet-gravet-dybe-kloefter/