Ikke medlem

Det første råd er gratis

Vi giver korte svar og har måske et notat om problemfeltet.

Vi besvarer ca. 500 spørgsmål hver måned.

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis.

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere.

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden.

Medlem

Adresseændring

Udmeldelse

Kontingent og medlemsvilkår

Links til lovgivning

Generel rådgivning

71 99 44 14, mandag til torsdag 10.00 – 13.00

Eller gerne via en af vores hovedmails.

Opfølgning på en igangværende rådgivning

Har du tidligere fået rådgivning på en af vores hovedmails, så følg kontrakttråden over mail.

Jeg har et sag, med en sagsbehandler

Følg op pr. mail overfor sagsbehandler.

Hav medlems- og/eller journalnummer klar, når du kontakter os.

Televfontiden

.
Der er en meget stor overvægt på opkald i den første halve time af vores telefontid. Imellem 10:00 og 10:30.

Grafikken illustrerer det. Den angiver, hvordan knapt 250 opkald modtaget på en uge er fordelt tidsmæssigt indenfor vores telefontid.

Mandage ligger højest i antal opkald.

Andre

Udlejere, advokater mv.

Har vi rettet henvendelse på vegne af lejer så skriv retur til den sagsbehandler, som vi har sat på på vores side.

Myndigheder mv.

Husk vores evt. journalnummer og adressen på en sag.

Vi modtager sikker post via e-boks til vores CVR-nummer: 34037698

Generelle henvendelser sendes til info@danskelejere.dk

Presse

Brug  info@danskelejere.dk, men også gerne telefonen – med tryk 1 efter opkald.

71 99 44 14, mandag – torsdag 10.00 – 13.00

(Brug mail om fredagen)