Bliv medlem
Bliv medlem

Penge retur efter fraflytning fra lejemål

For få lejere kender reglerne ved fraflytning

Mange lejere kender ikke de formelle regler ved en fraflytning.

Det har udlejerne ikke en interesse i at ændre på.

Derfor går de ofte frem, som var loven ikke ændret i 2015.

Det kan give en lejer et uventet bedre resultat, hvis de sørger for at få hjælp. Så man ikke falder for misforståelserne.

Noget, der fungerer bedst, hvis man kontakter os i god tid, før man faktisk flytter.

Lejeloven blev ændret 1. juli 2015

Nogen af ændringerne gælder uanset om lejekontrakten er indgået før eller efter den 1. juli 2015.

Det er den del, der handler om, hvordan udlejer skal rejse krav ved en fraflytning.

Men ikke den del, der handler om omfanget, hvis kravene ellers rejses korrekt.

De skarpeste regler gælder kun hvis udlejer står som udlejer af mere end en beboelseslejlighed.

Det kaldes en “flerudlejer” – modsat en “enkeltudlejer”.

Fraflytning og syn af lejemål

Efter de nye regler skal en udlejer, der er “flerudlejer”, holde fraflytningssyn med lejeren senest 2 uger fra, at han bliver bekendt med lejers fraflytning. Du er først fraflyttet, når du har afleveret nøglerne. Få derfor en kvittering for aflevering af nøgler, eller send dem anbefalet. Husk samtidigt at oplyse din nye adresse.

Lejer skal herefter skriftligt indkaldes til fraflytningssynet, med mindst 1 uges varsel. Dette kan dog fraviges ved aftale, men kun hvis lejemålet er opsagt eller ophævet af udlejer. Det er således ikke muligt at aftale dette på forhånd.

Udlejers udarbejder og udleverer på synet en fraflytningsrapport. Hvis du ikke er til stede, eller ikke vil skrive under på rapporten, så skal udlejer fremsende rapporten senest 2 uger efter synet. Overholder udlejer ikke disse frister bortfalder udlejerens krav.

Hvis udlejer er enkeltudlejer

Udlejer skal stadig rejse krav inden der er gået 14 dage efter fraflytningen. Men der er ikke et krav om, at der skal indbydes til et flyttesyn.

Kvitter for at modtage flyttekravene, kvitter ikke for en enighed

Rapporten er udlejerens opfattelse af lejemålet tilstand. Du behøver ikke at være enig med udlejer.

Vi advarer meget mod, at man tror, at man skal være enig, – da det kan forhindre en i at få flytteregningen kontrolleret senere, når man kender økonomien i det.

Når du kvitterer for modtagelsen, skriver du netop ikke under på rapportens indhold, men du bekræfter kun at have modtaget den. Det kan dog være at udlejer blander de to ting sammen. Hvis du ikke er enig, eller usikker på hvad rapporten betyder, så lad være med at skrive under og kontakt os.

Hvis du ikke er enig i udlejers fraflytningsrapport, kan du få hjælp fra Danske Lejere til at få kravene tjekket. Opnås der ikke en enighed, så kan sagen ende i huslejenævnet.

Hvilket omfang af vedligeholdelse, som du kan være pålagt afhænger af, om du er indflytte før den 1. juli 2015 eller efter. Men ikke det forløb, der udspiller sig ved fraflytning.