PBS-gebyr er indeholdt i lejen

En Højesteretsdom den 29. juni 2016 slår fast at opkrævningsgebyrer til PBS ikke kan tillægges lejen.

Har du betalt et sådant gebyr, er det derfor et af de steder, hvor vi kan gå ind og hjælpe dig.

Betaler du f. eks. for renovation, trappevask, PBS-gebyrer eller andre ydelser udenfor lejen? Så er der mulighed for, at du kan få penge retur.

Det er sædvanligt, at lejer selv betaler for el, varme og vand. Men andre ydelser vil oftest skulle indeholdes i lejen.

Læs nærmere

Standardlejekontrakt

Hent en tom standardlejekontrakt, typeformular 9

Standard lejekontrakt Typeformular 9

Vi tjekker lejekontrakten gratis

Vi vil sædvanligvis sende en replik til dig indenfor et døgn.

Det er en stor hjælp, hvis du nærmere fortæller, hvad du selv er opmærksom på og i tvivl om i kontrakten.

Navn*

Adresse*

Postnr*

By*

Telefon*

e-mail*

Du kan her vedhæfte din lejekontrakt i pdf-format

Spørgsmål, som du ønsker at rejse til kontrakten

Felter med * skal udfyldes

Vedhæfter du ikke en lejekontrakt – kan du i også stille enkelte spørgsmål. Så sender vi dig et notat om et problemfelt, der ligger nær dit spørgsmål, hvis vi har en sådan.

Ved at benytte formularen her giver du os tilladelse til, at vi kontakter dig.

Muligheder for hjælp

Det første råd er gratis

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden