Falske bilag i flytteafregning

Fakske fakturaer i flyttesag i Esbjerg dokumentfalsk

Dokumentfalsk er en alvorlig ting. Dette bilag viste sig ikke at være sandfærdigt.

Lejerne kom til os med en lidt utraditionel fraflytningssag, der viste sig at indeholde dokumentfalsk. De havde fra start af mistanke om, at der var noget galt med de krav, som udlejer havde opstillet i forbindelse med istandsættelse af deres lejemål.”

Af Sarah Vejle Rasmussen, stud.jur. Danske Lejere

Lejerne kom til os med en lidt utraditionel fraflytningssag. De havde fra start af mistanke om, at der var noget galt med de krav, som udlejer havde opstillet i forbindelse med istandsættelse af deres lejemål.

Dokumentfalsk allerede fra start

For det første havde lejerne selv fundet ud af, at en af istandsættelsesfakturaerne var falske. De havde fundet ud af, at det firma der skulle have udført istandsættelsesarbejde på nogle gulvbrædder var gået konkurs på det tidspunkt, hvor de angiveligt skulle have udført arbejdet.

Som noget af det første fik vi en skriftlig bekræftelse fra det pågældende firma, at de ikke havde udført istandsættelsesarbejderne. Der gik ikke mere end et par minutter, fra jeg sendte en mail til dem, til de bekræftede, hverken at have udstedt pågældende faktura eller udført arbejdet.

Mistanke om yderligere dokumentfalsk

For det andet havde lejerne også fået en faktura på indkøb af materialer til maling af lejemålet. De var dog i tvivl om, hvorvidt den var retmæssig, fordi de havde fået oplyst fra to andre lejere i ejendommen, der var fraflyttet inden for en tilsvarende periode, at de havde fået en regning på præcis samme skæve beløb.

I første omgang havde vi en mistanke om, at udlejer havde indkøbt materialerne til istandsættelse af alle tre lejemål, og alligevel pålagt alle tre lejere at betale for dem. Derfor foreslog vi udlejer, at lejer kunne betale 1/3 af fakturaen. Det gik han ikke med til, hvilket han nok senere fortrød.

Da vi allerede vedrørende det første forhold havde fået bekræftet, at der var tale om dokumentfalsk, besluttede vi os ret hurtigt for at få af- eller bekræftet vores mistanke om dokumentfalsk vedrørende fakturaen på indkøb af maling også. Vi sendte derfor en mail til Beck & Jørgensen A/S, der var meget imødekommende og hurtige til at hjælpe med at få afklaret faktum. Det viste sig, at den pågældende udlejer ikke havde indkøbt for pågældende beløb. Herunder at han havde lavet dokumentfalsk angående disse fakturaer også.

Hele depositummet udbetalt til lejerne

Efter korrespondance med udlejeren fik vi fastslået, at lejerne havde krav på at få tilbagebetalt hele det beløb, udlejer havde krævet for istandsættelsen. Det var de meget glade for, og beløbet blev udbetalt til dem helt gnidningsfrit.

Andre lejere i samme situation

Fordi vi som organisation har til formål at hjælpe lejere, fik vi lejerne til at kontakte de to andre fraflyttede lejere fra samme periode og ejendom. For at se om vi kunne hjælpe dem med at få penge tilbage også.

En af de andre lejere havde selv været i gang med at forsøge at få hendes penge tilbage for istandsættelsen. Hun havde selv taget kontakt til huslejenævnet og indbragt sagen, før vi havde mulighed for at hjælpe hende. Det betød desværre, at huslejenævnet ikke gav hende medhold i kravet på tilbagebetaling. Det var selvfølgelig rigtig ærgerligt.

Den anden lejer der var fraflyttet inden for samme periode havde ikke modtaget samme fakturaer, men derimod også en opkrævning på det nøjagtig samme beløb som de andre lejere. Vi tog også denne sag under behandling, men udlejer havde på dette tidspunkt allerede tilbagebetalt hele beløbet til de første lejere. Han havde nok gennemskuet, at vi vidste, at han havde begået dokumentfalsk.

I hvert fald fremsendte han ikke samme regning til os, og lejeren fik derfor ikke medhold i huslejenævnet. Nævnet mente at der var gået for lang tid, fra han havde modtaget fraflytningsopgørelsen fra udlejer, og indtil sagen var indbragt for huslejenævnet.

Det var også ærgerligt for lejeren, der dog var meget glad for at vi havde hjulpet ham. Han havde bare håbet ”at udlejer fik et smæk over fingrene”, som han sagde.

Politianmeldelse af udlejer

Da vi havde færdigbehandlet alle tre sager, besluttede Danske Lejere sig for, at det ville være hensigtsmæssigt at statuere et eksempel gennem denne sag. Dette for at forsøge at afskrække andre udlejer fra at gøre det samme. Derfor politianmeldte vi udlejer for dokumentfalsk i august 2015.

Der gik lang tid med korrespondance med politiet, og der var mange forskellige sagsbehandlere inde over sagen fra deres side. Det var spændende for mig, som jurastuderende, at få lov til at prøve at tage del i den strafferetlige oplysning af sagen også.

Retten fastsatte en straf

Sagen blev berammet til behandling i Retten i Esbjerg i april 2016. Anklagemyndigheden besluttede at indkalde mig som vidne i sagen, som repræsentant for Danske Lejere. Det var enormt spændende at få lov til at deltage i domstolsprocessen. Både to af de tre andre lejere var også mødt op i Retten for at vidne i sagen mod deres tidligere udlejer. Også for dem var det en spændende dag, selvom de var ved at være trætte af at bruge tid på deres tidligere udlejer, og egentlig bare gerne ville videre.

Jeg blev kaldt ind i retssalen som det sidste vidne. Det var første gang jeg så udlejer. Jeg havde kun skrevet mails med ham hen over det seneste år. Han var meget høflig, stille og venlig. Anklagemyndigheden havde i deres anklageskrift yderligere medtaget påstande om bedrageri fra udlejers side Men disse blev frafaldet på grund af nogle teknikaliteter, som anklagemyndighedens jurist på dagen ikke havde mulighed for at rette op på så sent i processen.

Det viste sig under min afhøring, at udlejer havde erkendt sig skyldig i dokumentfalsk-forholdet, som jo var det vi oprindeligt havde anmodet anklagemyndigheden om at tage stilling til. Dommen over udlejer endte op med at udlejer blev dømt for dokumentfalsk, og Retten i Esbjerg pålagde ham en række dagsbøder.

Tilbageblik

Når jeg ser tilbage på sagen, så føler jeg mig meget privilegeret over at have fået muligheden for at overtage lige netop den her sag, da jeg startede som frivillig sagsbehandler.

For det første var det enormt positivt, at lejerne fik deres penge tilbage. De følte sig med rette uretfærdigt behandlet af deres tidligere udlejer, og var glade for sagens udfald.

For det andet var det spændende at få lov til at være en del af processen. Helt fra de første forsøg på at finde hoved og hale i sagen, til forsøg på at indgå et forlig med udlejer, forbi huslejenævnet med én af de tre sager. Og helt hen til dagen for hovedforhandling i Retten i Esbjerg, har det været spændende.

For det tredje er det en god sag for lejerne. Det er meget brugbart, at vi nu har fokus på, at udlejere kan fanges i at lave falske fakturaer. Det så der ikke er flere lejere der bliver snydt af den grund.  Forhåbentlig kan dommen også afskrække andre udlejere fra at begå dokumentfalsk.

Alt i alt synes jeg at det har været en sindssygt spændende proces at få lov til at være en del af. Og sagen faldt jo heldigvis ud til lejernes fordel.

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Gratis vejledningstekster

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Ring til os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden