Gratis vejledning

Du er velkommen til at kontakte os via denne formular. Det er ikke noget krav, at du er medlem.

Vi har vejledninger, der giver råd og hjælp til en del emner – men ikke nødvendigvis alt.

Er det noget med at flytte, en udlejer der vil opsige, hvordan man kontakter en udlejer omkring mangler, fraflytning og uenighed om flytteregninger. Ja, så har vi f. eks. notater om dette.

Du kan også prøve at forklare lidt om, hvad du har af problemer med dit nuværende eller tidligere lejemål. Så hører du fra os, men vi kan ikke love lange svar, uden at du bliver medlem.

Medlemskab

Ved du allerede, at du får brug for vores hjælp, så kan du vælge indmeldelsesformularen i stedet.  Indsendelse af et ønske om medlemskab binder dig ikke. Det sker først, når du faktisk betaler eller giver os oplysninger til brug for tilmelding til PBS.

Ramt af kontanthjælpsloftet

Her om at få offentlig flyttehjælp

Af.; David Høgh Jensen og Signe Lynggaard

I marts 2016 blev det såkaldte kontanthjælpsloft vedtaget af folketinget. Det betyder, at en gruppe af kontanthjælpsmodtagere – specielt børnefamilierne – kan få svært ved at betale deres husleje. Dermed vil mange skulle flytte til nye og billigere lejemål, hvis de skal overleve på det nye kontanthjælpsloft.

Mulighed for kommunal hjælp

Står man i en situation, som mange af de berørte kontanthjælpsmodtagere gør, hvor man ikke længere kan betale huslejen, kan man få hjælp fra kommunen. Hjælp til flytning omfatter først og fremmest hjælp til udgifter forbundet med selve flytningen, herunder nedpakning og fysisk flytning af indbo. Vi har ikke offentliggjort praksis, der udtrykkeligt forholder sig til udgifter til genhusning og opmagasinering, men i det omfang, der er tale om udgifter, der har sammenhæng med flytning til en anden og mere permanet bolig, er det nærliggende at antage, at der er tale om udgifter, der kan anses for at være flytteudgifter. Det samme gælder for huslejeudgifter til den nye bolig i opsigelsesperioden for den gamle, såkaldt ”dobbelt husleje”.

“Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med lavere boligudgift. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.” (Aktivlovens §85)

Kriterier

For at modtage hjælpen skal man opfylde visse kriterier. For det første skal man ikke have økonomisk mulighed for at betale huslejen i den nuværende bolig. Kommunen vil gå ind og se på f.eks. rådighedsbeløbets størrelse, og om det er et realistisk beløb at leve for. Derudover skal den nye bolig man søger støtte til, være en forbedring i forhold til den man bolig man fraflytter. F.eks. skriver Ankestyrelsen i en artikel, at et par med et barn, der bor i en etværelses på 32 m2 kan få støtte til flytning til større lejlighed på 70 m2, da dette er en væsentlig forbedring. Kommunen vurderer altid det aktuelle forhold.

  • 85 nævner også, at man kan få støtte til flytning, hvis ansøgerens erhvervsforhold bliver forbedret ved en flytning. Det kan f.eks. være, hvis en person bor i Horsens og får job i Aalborg. Da kan man søge om støtte til den nye bolig i Aalborg. – en sagsbehandler fra Horsens fortæller uddybende, at man også kan opnå støtte ved skilsmisse/separation eller hvis man er hjemløs.

Dokumentation

I mange kommuner kan man søge om hjælp digitalt, men der findes også kommuner hvor man skal rette fysisk henvendelse. I Aarhus skal man eksempelvis møde op ved ydelseskontoret for at søge støtten. Det er en vigtig detalje, at man søger om støtte fra kommunen inden man underskriver lejekontrakten, og dermed forpligter sig til at betale evt. depositum. Man kan derfor ikke skrive under på lejekontrakten, og dermed acceptere depositum, inden man søger om flyttehjælp.

Den påkrævede dokumentation kan variere fra kommune til kommune, men generelt forlanges der dokumentation for; de sidste 3 måneders indkomst, eventuel samlevers indkomst (hvis der ikke er tale om flytning grundet separation), udgifter, gæld, bankdokumenter (låneafslag, kontoudskrift), lejekontrakt for den nye bolig, eventuel fast ejendom, pensionsordninger med oplysning om aktuel værdi og tilkøbsret. Det er altid en god idé at tage kontakt til kommunen og høre om den nødvendige dokumentation.

Dækning af flytteudgifter

  • Søg altid om støtte inden du underskriver lejekontrakten
  • Undersøg dine udgifter i forbindelse med flytningen
  • Din nye bolig skal være en varig løsning – derfor skal den passe til dit indkomstniveau
  • Der skal være tale om en forbedring ift. nuværende bolig
  • Der kan søges støtte både ift. ændrede erhvervsforhold (nyt arbejde langt fra bopælen) eller familieforhold
  • Spørg kommunen om specifikke dokumentationskrav
  • Dokumentationskrav kan være mange, så vær forberedt på, at det kan tage lidt tid.
  • Der kan ofte søges digitalt, men det kan forekomme at du skal møde ved kommunen (Aarhus)

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Det første råd er gratis

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Kontakt os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden