Bekræft PBS

Kan benyttes, når du har dit 7-cifrede medlemsnummer klar.

Medlemsnummer tastes to gange for at sikre, at du ikke ved en fejl tilmelder betaling for en anden person

Kontingent

Om medlemskab af Danske Lejere

Kontingentet er for boliglejere er 390 kr. og betales for et halvt år ad gangen. Dertil betales der et merkontingent på 290 kr. ekstra ved oprettelse.

Samlet betales derfor 680 kr. ved indmeldelse, men kun 390 kr. hvert halve år fremover.

Medlemskabet dækker en husstand.

Halvårskontingentet nedsættes til til 340 kr., hvis der betales over betalingsservice.

Direkte kontooverførsel ved betaling af kontingent

Indbetalingen sker til konto reg.: 5351, kontonr. 0000241274 i Arbejdernes Landsbank.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at dit navn, dine adresseoplysninger, evt. mailadresse og telefonnummer følger indbetalingen.

Og har du et medlemsnummer, så husk det.

MobilePay ved betaling af kontingent

Danske Lejere har MobilePay-nummer 19447. Brug det for hurtig betaling.

Husk også medlemsnummer, hvis du har det.

Indsæt ellers e-mail eller dit telefonnummer, så vi af den vej kan verificerer din indbetaling.

Find hjælp

Det første råd er gratis

Få et første svar fra os på et problem.

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere.