Penge retur efter fraflytning

Mange udlejere er ukyndige i forløbet ved en fraflytning. Det kan give en lejer en uventet gevinst.

Her lidt om de nye regler omkring fraflytning, der også gælder for lejere, der er indflyttet før 1 juli 2015.

De nye regler om fraflytninger gælder kun for de lejere, der lejer en lejlighed af en udlejer, der udlejer mere end en beboelseslejlighed. Efter loven gælder de nye regler for alle fraflytninger foretaget fra den 1. juli 2015.

Det er dog uklart i hvilket omfang de nye regler griber ind i de særlige aftaler, der kan være i lejekontaktens § 11. Har du ingen lejekontrakt, gælder de nye regler altid.

Fraflytning og syn

Efter de nye regler skal udlejer holde fraflytningssyn med lejeren senest 2 uger fra, at han bliver bekendt med lejers fraflytning. Du er først fraflyttet, når du har afleveret nøglerne. Få derfor en kvittering for aflevering af nøgler, eller send dem anbefalet. Husk samtidigt at oplyse din nye adresse.

Lejer skal herefter skriftligt indkaldes til fraflytningssynet, med mindst 1 uges varsel. Dette kan dog fraviges ved aftale, men kun hvis lejemålet er opsagt eller ophævet af udlejer. Det er således ikke muligt at aftale dette på forhånd.

Udlejers udarbejder og udleverer på synet en fraflytningsrapport. Hvis du ikke er til stede, eller ikke vil skrive under på rapporten, så skal udlejer fremsende rapporten senest 2 uger efter synet. Overholder udlejer ikke disse frister bortfalder udlejerens krav.

Rapporten er udlejerens opfattelse af lejemålet tilstand. Du behøver ikke at være enig med udlejer.

Når du kvitterer for modtagelsen, skriver du ikke under på rapportens indhold, men du bekræfter at have modtaget den. Det kan dog være at udlejer blander de to ting sammen. Hvis du ikke er enig, eller usikker på hvad rapporten betyder, så lad være med at skrive under og kontakt os.

Hvis du ikke er enig i udlejers fraflytningsrapport, kan du eller udlejer indbringe uenigheden for huslejenævnet.

Hvilket omfang af vedligeholdelse, som du kan være pålagt afhænger af, om du er indflytte før den 1. juli 2015 eller efter. Men ikke det forløb, der udspiller sig ved fraflytning.

Kontakt os ved tvivl om din tidligere udlejer har fulgt reglerne.

Flyttebil, Danske Lejere, Fraflytning, depositum retur

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Gratis vejledningstekster

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Ring til os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden