6 års godt arbejde i Aarhus blev tvunget ud af LLO

Det arbejde, der i perioden fra 2009 og indtil nyligt foregik i forhold til at opbygge Lejernes LOs arbejde i Aarhus, udgik Nørre Alle 22 i Aarhus. (fra december 2016 flyttet til Banegårdspladsen 18, 1. sal)

Personalet er stadig at finde hos os. Et personale, der har en bred faglighed og en længerevarende kendskab til forholdende på lejeboligmarkedet i Aarhus. Over tid har det opbygget en medlemskreds på ca. 1.800.

Denne positive udvikling har man fra Lejernes LOs siden august 2015 gjort store bestræbelser på at vælte omkuld.

Det har bl. a. betydet, at man fra københavnsk side har nægtet medlemmerne af foreningen mulighed for at tage stilling til, hvem der skal servicere dem i Aarhus.

Det har som resultat, at man nu har to bestyrelser. Som begge hævder at repræsentere de samme medlemmer i Aarhus.

En bestyrelse, der bygger på generalforsamlinger – og en der ikke gør

En bestyrelse, der udspringer af resultaterne af to generalforsamlinger afholdt i 2015. En bestyrelse, der samarbejder med kontoret Nørre Alle 22, – og som ønsker at bibeholde den ekspertise og service, der er opbygget der.

Og så en anden bestyrelse. Den bygger på, at Lejernes LO påstår, at de kan tilsidesætte disse lokale generalforsamlinger. Og derved falde tilbage på valg foretaget på generalforsamlingen i 2014.

Og de står derfor også på det synspunkt, at en bestyrelse på et så svagt fundament, skal kunne handle imod egne medlemmers interesser ved meget afgørende at ændre på foreningens driftsforhold. Det uden at give medlemmerne en chance for at påvirke udviklingen.

De har derudfra oprettet det nye kontor, hvorfra de mener at repræsentere medlemmerne. Ingen medarbejdere er flyttet fra Nørre Alle 22 og dertil – og ingen verserende sager er overdraget.

Skal man prøve at finde en forklaring på, hvordan det har kunnet gå så galt, peger meget på, at det skyldes, at der skulle afholdes kongres i efteråret 2015.

En redegørelse siger herom:

Lejernes LOs hovedbestyrelse – der støtter den siddende formand og mindretallet i bestyrelsen i Lejernes LO i Aarhus – vælger at erklære den afholdte generalforsamling ugyldig på hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2015.

Hovedbestyrelsens opbakning til mindretallet i Lejernes LO i Aarhus’ bestyrelse kan enkelt forklares med, at landsformanden, der øver stærk indflydelse på Hovedbestyrelsen. Hun ønskede at konsolidere sin magtposition på landsorganisationens kongres i efteråret 2015.

Advokat Knud-Erik Kofoed, der er specialiseret i foreningsret, fastslår i notat af 16. september 2015, at den ordinære generalforsamling den 13. april 2015 efter hans vurdering er lovligt afholdt. Og at der ikke i Lejernes LO i Aarhus’ eller Landsorganisationens vedtægter findes grundlag for, at hovedbestyrelsen kan erklære en generalforsamling ugyldig.

Hvilken praktisk betydning har dette?

Det er egentligt meget enkelt. Det er op til den enkelte lejer at vælge, hvor vedkommende ønsker at høre til.

Betaler man på et indbetalingskort, hvor navnet “Danske Lejere” indgår i teksten, kan man bibeholde tilknytningen til det kontor, der har den erfarne medarbejderstab.

Ønsker man noget andet, kan man vælge at følge Lejernes LO og gøre brug af deres nystartede kontor.

Danske Lejere har ansat personale i Aalborg, Skive, Aarhus, Esbjerg, Sønderborg og Odense.

Lejernes LO har pt. kun ansatte i Aarhus vest for Storebælt.

Danske Lejere i Aarhus

Banegårdspladsen 18, 1. sal
8000 Aarhus

Telefontider:

Mandag – torsdag 10.00 – 13.00

Personlig henvendelse:

Torsdag 15.00 – 17.00

Skriv til os: aarhus@danskelejere.dk

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Gratis vejledningstekster

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Ring til os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden