Husk lidt Emma Gad – men husk at skrive

Ofte ligger der forud en skuffelse over brudte løfter. Det nåede ikke til  til at skrive, men der er en række mundtlige henvendelser eller samtaler, der ikke kan dokumenteres.

Derfor er det nu en opgave at få forholdene dokumenteret ved at der kommer skrift på.

Ikke mere dramatisk end nødvendigt – men anse det som naturligt at henvende sig skriftligt, hvis tidligere mundtlige henvendelser ikke har virket. Og anse det for naturligt at forvente at dit lejemål vedligeholdelsesmæssigt er i orden.

Har du/I klaget over forholdene overfor udlejer mundtligt, men aldrig skriftligt? Så sørg for, at du får skrevet til ejer. Har der forud for det skrevne været et forløb med mundtlige henvendelser, så nævn det i dit brev. Derved sikrer du/I, at henvendelser kan dokumenteres.

Skriftliggøre det sagte

Vi kalder det at skriftliggøre det sagte, ved at henvise til tidligere mundtlig dialog.

Et eksempel til tekst i mail eller brev:

Jeg ringede til dig i september – og vi har senere talt om. Du har været ude for at se på ….. Jeg er blevet lovet, men det er endnu ikke …… Dengang vil flyttede ind, stillede du i udsigt……………..

Da problemerne fortsat ikke er løst, skriver jeg her, for at opsummere …………………

Jeg forventer, at få et svar på ……….

Jeg regner med, at I nu løser ……………..

Jeg har en forventning om at høre fra jer inden …………………..

Det handler om at gribe tilbage – og på den måde få en henvisning til, at det ikke er første gang man henvender sig. Og det handler også om at stille forventninger. Ikke ved brug af et hårdt sprog, men høfligt og tydeligt – så der i teksten er en forventning om reaktion.

Det er her Emma Gad kommer ind. Det gør også et godt indtryk, hvis det skulle komme dertil at et huslejenævn eller en domstol skal vurdere, hvem de holder med.

Har du som lejer selv skrevet til ejer på den måde, og sker der fortsat ingenting, står vi stærkere, – hvis det er os der senere skal hjælpe og følge op.

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Gratis vejledningstekster

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Ring til os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden