Højesteret afviser gebyrtillæg

Højesteret afskærer udlejere fra tillægsbeløb til PBS-opkrævning

Tilbage i 2009 udtalte Højesteret sig helt generelt omkring særskilte opkrævninger af tillæg ud over huslejen. Siden da har praksis været, at man som udlejer ikke kunne opkræve betaling for fx trappevask, renovation og snerydning ved siden af huslejen.

De seneste år har det forholdt sig anderledes med opkrævning af PBS-gebyr. På byretsniveau og ved Vestre Landsret har man tilladt denne opkrævning. Men den 29. juni 2016 slog Højesteret endeligt fast, at PBS-gebyret ikke kan pålægges lejerne ved siden af huslejen. De fleste Huslejenævn har fulgt Landsrettens praksis. Det vil helt sikkert ændres nu.

Link til dommen hos Højesteret

Mindre beløb men princippet er vigtigt

Selvom beløbet typisk kun ligger på mellem 10 og 20 kr. pr. måned, er der hos os i Danske Lejere stor tilfredshed med dommen:

”Vi har med stor spænding set frem til denne dom. Hidtil har retspraksis i forhold til opkrævning af PBS-gebyrer efter vores opfattelse været direkte forkert. Udlejerne har holdt sig til den tidligere praksis fra Landsretten, og dermed har lejerne været tvunget til at betale et månedligt gebyr for at betale husleje ved PBS. Flere udlejere har samtidigt direkte krævet, at huslejen kun kunne betales på denne måde. Selvom gebyret synes af begrænset størrelse, så løber det hurtigt op, hvis en udlejer har mange udlejningsejendomme”, siger Jeanette H. Nielsen, der er jurist ved Danske Lejere på kontoret i Aarhus.

Den nye dom cementere derfor endeligt, at hvis en udlejer opkræver betaling udover huslejen, skal der være direkte hjemmel i lejelovgivningen. Højesteret fortæller derved også, at det de udtalte i 2009 til punkt og prikke står ved magt.

Skal noget kunne kræves udover lejen, skal der i loven være angivet en mulighed for, at det kan krævet ved siden af lejen.

Og lejelovgivningen giver mulighed for opkrævning af vand, varme, køling, antenne/internet samt beboerrepræsentation. Ikke andre ting, som ejerne finder på at tillægge ved siden af lejen.

Jurist vurderer

”Hidtil har retspraksis – gennem Landsretten gennem deres tidligere dom om PBS-gebyret åbnet en lille mulighed for udlejerne. Vi har også set den forsøgt brugt som argumentation i andre sager om tillægsbetalinger. Det fx. ydelser som trappevask, der er et udbredt fænomen blandt udlejerne i store dele af Jylland. Vi ser derfor frem til, at det bliver lettere at få beløbene retur, når vi skal assistere lejere i sager om tillægsbetalinger”, udtaler Jeanette H. Nielsen.

Jørgen D. Jensen er driftsleder for Danske Lejere. Han vurderer, at omkring ¼ af de ca. 1 mill. kroner, der i 1. halvår 2016 år er hentet hjem til lejere i det jyske-fynske, stammer fra sager, hvor der har været tale om ulovlige tillægsbetalinger. Blandt de ulovlige tillægsbetalinger er også vandbetaling. Det i det tilfælde, at et lejemål ikke har egen vandmåler.

Det er ikke ualmindeligt at sager herom kommer op i forbindelse med flytteopgør. Det ved, at vi som lejerorganisation bliver opmærksomme på, at den netop fraflyttede lejer under lejeperioden har betalt beløb, der kan fordres retur.

Lejere, der er i tvivl om, hvorvidt de betaler ulovlige tillægsbetalinger, kan få deres lejekontrakt tjekket hos os.

Tjek din lejekontrakt

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Det første råd er gratis

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Kontakt os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden