Ejerskifte i udlejningsejendomme

Lejekontrakten fortsætter uændret

Det er en udbredt misforståelse, at ejerskifte betyder, at der skal en ny lejekontrakt til.

Udlejningsejendomme sælges med de kontrakter, der findes. Det sættes købsprisen i forhold til. Lejernes depositum følger også handlen.

Men mange nye ejere misbruger ejerskiftet til at bilde lejere ind, at der skal en ny kontrakt til. Det kan fuppe lejer til at skrive under på en højere husleje eller andre forringelser.

Har lejer først gjort det, – er der ikke nogen let vej tilbage. En dommer vi kunne sige til lejer, at du har jo skrevet under. Så du ville jo åbenbart gerne betale en højere husleje.

Derfor – lad dig ikke snyde. Der skal ikke nogen ny kontrakt til.

Opsigelse

At en ejendom sælges giver ikke ejer nogen specielle rettigheder til at opsige en lejer. F.eks. kan en ejer ikke opsige en lejer – for selv at bo i ejendommen, hvis han reelt vil sælge.

En ny ejer, der vil bo i en udlejet bolig, må derfor købe først – og derfor opsige lejer med 1 års frist efter at ejerskiftet er sket.

Lejers tilgodehavender

Hvis en lejer har penge til gode i en ejendom, så husk at den nye ejer overtager forpligtelserne – også overfor lejere der er flyttet. Dog kun lejere der er flyttet indenfor det sidste år før ejerskiftet. Det er godt at vide, hvis den gamle ejer er gået økonomisk nedenom og hjem.

Populært sagt følger lejers rettigheder murstenene.

Fællesskab

Hvis I er flere lejere i en ejendom, så tal sammen. Før en ny ejer får mulighed for at snyde nogen af jer. Står du alene, når du holder på dine rettigheder bliver presset på dig også større fra ejers side. Det f. eks. hvis de fleste har ladet sig fuppe til en dårligere lejekontrakt – eller på anden vis aftaler om dårligere vilkår.

Og et fællesskab kan også være det, der bedst indgår afbalancerede aftaler med en ejer.

Brug for hjælp?

Brug vores mulighed for det første gratis råd, – eller bliv medlem, så du har os på sidelinjen og klar til at hjælpe, når du har brug for det.

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Gratis vejledningstekster

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Ring til os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden