Fællesarealer hørte boligerne til

Bofællesskab, autisme, Odense, alment boligbyggeri, kommunalt tilsyn, Danske Lejere

Beboere på bosted for voksne med autisme genvinder retten over fællesarealer

Som forældre- og pårørenderåd på et kommunalt bosted for voksne med autisme i Odense tog vi initiativ til at inddrage lejerorganisationen i en kompliceret sag. Den vedrørte en uretmæssig, og for beboerne meget uhensigtsmæssig, anvendelse af beboernes fællesarealer.

Deres personale var meget kompetente til at sætte sig ind i sagens problematik, og repræsenterede beboerne i forhandlinger med kommunen. Sagen har fået et godt udfald. Det har stadfæstet beboernes råderet over fællesarealerne, og kommunen vil nu reetablere fællesarealerne, således at de indrettes på beboernes præmisser.

Thomas Lyhne, forældre- og pårørenderådet

Danske Lejere i Odense

Vindegade 72 1. th
5000 Odense C

Telefontider:

Mandag – torsdag 10.00 – 13.00

Personlig henvendelse:

Onsdag 15.00 – 17.00

Skriv til os: fyn@danskelejere.dk

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Gratis vejledningstekster

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Ring til os

Vi træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning