• Danske Lejere giver gratis råd og vejledning om energi. Vi er særligt interesserede i at få kontakt til lejere i større private udlejningsejendomme med mindst 12 lejeboliger.

 • Vi besvarer alle henvendelser med spørgsmål til energirenovering i private udlejningsejendomme via energi@danskelejere.dk.

 • En beboerrepræsentation er en rigtig god ide, hvis man gerne vil kunne forhandle med en udlejer i fællesskab. Vi hjælper gerne med at oprette en sådan

 • Bliver det til realitetsforhandlinger med ejer – så hjælper vi også til. Al hjælp, der knytter sig til tilskudsordningen for energirenovering er uden beregning af nogen art.

 • Danske Lejere giver også gratis råd på andre felter. Benyt vores “det første råd er gratis“.

Staten støtter energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme

Aftaler mellem lejere og ejere belønnes med støtte

Staten vil gerne have flere private boligudlejere til at investere i klimatilpasning og energibesparelser.

Staten giver to tilbud på området:

 • En støttepulje på 50 mio. kr. her i 2017 til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme med mindst 12 beboelsesmål
 • Et gratis klimatjek

Det er to ordninger, der knytter sig sammen

Tilskudsordningen til energirenovering kom til i 2015 som en del af et energiforlig. Betingelsen for at opnå tilskud er her, at der mellem lejere og ejere opnås en aftale om projektet. En enighed, som staten belønner med et tilskud.

Bekendtgørelse og information om tilskudsordning til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme kan ses her

Har du spørgsmål til ordningen, og hvad du kan gøre som lejer, så er du velkommen til at kontakte os på; energi@danskelejere.dk. Vores hjælp og råd i den forbindelse er helt uden omkostninger og forpligtigelser.

Tilbuddet om klimatilpasningstjek blev indført i 2011 efter det store skybrud samme sommer, fordi Danmark oplever mere ekstremt vejr med f.eks. kraftige oversvømmelser og skybrud. Der er tilknyttet fagmænd fra flere brancher; Danske Anlægsgartnere, De grønne kloakentreprenører, Danske Kloakmestre, Dansk Byggeri, Kloakmestrenes TV-inspektion og Danske Maskinstationer og Entreprenører, der alle deltager i at give gratis klimatjek.

Støtte fra staten, administreret af Danske Lejere

Når Danske Lejere er i stand til at bakke op med gratis rådgivning – skyldes det på, at Staten har ydet os en tilskudsramme, der netop skal benyttes til at fremme energibesparelser.

Projekter, hvor ejere og lejere kan finde overens om at dele udgifterne ved et projekt mellem ejers vedligeholdelse, lejestigning for den reelle forbedring og et statstilskud som en belønning for begge parter fra det offentliges side.

Spar på dit forbrug af energi

Du kan som lejer gøre dit til, at der spares på energien.

 • Energistyrelsens side – Sparenergi.dk giver dig information om energimærkning, varme- og elforbrug, samt hvor meget du kan spare ved at ændre lidt på dine vaner.

 • Energitjenesten.dk finder du råd som ”tænd langsomt for varmen og spar penge” og meget mere. Energitjenesten vil også være en mulig samarbejdspartner i et energirenoveringsprojekt.

 • Energihjem.dk giver boligejere information om energirenovering og tilskudsordninger. Du kan herigennem få indblik i muligheder for, at din udlejer kan få finansiering fra andet end lejen.

 • Boligejer.dk kan man finde bl. a. BBR-oplysninger og energimærkninger.

 • Når du får et varmeregnskab, at du mulighed for at bede om yderligere dokumentation, der kan være nyttig. Nærmere om forbrugsregnskaber.

 • Danske Lejere, giver gratis råd om, hvordan du tager fat, hvis du gerne vil have din udlejer til at energirenovere. Skriv til energi@danskelejere.dk – så får du et svar.