404 sager sendt i et nævn

Indenfor et år har vi sendt 404 sager i et nævn

Den 1. juli 2015 ændredes lejeloven for det private lejeboligmarked på flere punkter.

Et af tingene var, at gebyret for indbringelse af sager for huslejenævnene blev øget, – og der indførtes et strafgebyr, som udlejere kan pålægges, hvis de taber en sager i huslejenævnet 100 %

Før ændringen var indbringelsesgebyret i huslejenævnene på 141 kr.  Efter ændringen steg det til mere end det dobbelte, så det her i 2016 koster 305 kr. at bringe en sag for et huslejenævn. For beboerklagenævnene er satsen forsat på det gamle niveau – og taksten er her nu på 142 kr..

Det samarbejde om service for lejere, der er samlet under Danske Lejere har siden den 1. juli 2015 indbragt i alt 404 sager for et huslejenævn eller et beboerklagenævn. Langt de fleste rejst ved et huslejenævn.

Tallet omfatter ikke sager indbragt af vores kontor i Sønderborg og sagerindbragt fra kontoret i Horsens frem til den 15. marts 2016 – hvor vi også havde ansvar for det meste af sagsarbejdet i Horsens. Både i Sønderborg og i Horsens er gebyrerne betalt fra konti lokalt.

De 404 gebyrer dækker over, at vi har betalt godt 120.000 kr. i alt i nævnsgebyrer.

Kun en trejdedel af sagerne er omkring et nævn

Men de 404 dækker ikke alle sager i behandlet et nævn, – da vi også optræder som partsrepræsentanter i sager, hvor det er udlejersiden, der har indbragt sagen. En rimelig vurdering vil være, at vi i alt har været inde i dialog med nævn i godt 500 sager, – når vi tager de udlejerindbragte med.

I forhold til vores samlede sagsmængde er det dog stadig kun 1/3 af sagerne. Det må betegnes som ret tilfredsstillende, – da det betyder, at mange sager løses i f.m. de krav og den dialog, som vi har med ejersiden.

Der er væsentligt færre sager i forhold til alment byggeri – når der sammenlignes med det private område. Vi har kun indbragt i alt 15 sager for et beboerklagenævn, mindre end 4 % af de indbragte sager. Det skal dog nævnes, at almene sager om fraflytning og husorden oftest indbringes af en almen boligorganisation – og ikke os på lejersiden, – men det bringer ikke den andel af vores arbejde i forhold til nævnene op på 10 %.

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Gratis vejledningstekster

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Ring til os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden