Salg af boliger fra HD-ejendomme

Danske Lejere på Fyn holdte møde for lejere hos HD-ejendomme

Lejere under HD-ejendomme mødtes sammen med Danske Lejere i Langeskov den 1. november 2016. Der deltog ca. 35 lejere. Blandt disse var bl.a. lejere fra 3 af de 4 bebyggelser med beboerrepræsentationer, som er tilsluttet Danske Lejere på Fyn. De øvrige kom fra et bredt udsnit af HD-ejendommes byggerier på Fyn og Langeland.

Anledningen til mødet var, at HD-ejendomme er i gang med at foretage et frasalg, hvilket for en del lejere udløser en usikkerhed. Problemer omkring ejerskifte var derfor et af temaerne på mødet.

Udover det deltog 4 repræsentanter for Danske Lejere, og HD-ejendomme var repræsenteret i en tilhørerrolle ved Janne Schmidt.

Deltagerne fra Danske Lejere var Jan Holm Jensen, Horsens, der siden midten af 0-erne har arbejdet med at støtte beboerrepræsentationer på Fyn. Danske Lejeres driftsleder Jørgen D. Jensen og to af organisationens bestyrelsesmedlemmer på Fyn Judy Rossen og Arne Ditlevsen.

Jørgen D. Jensen, der har arbejdet med bolig- og lejerforhold siden 1980 fremlagde på vegne af Danske Lejere.

Bor du hos HD-ejendomme, kan du modtage et referat af mødet, – skriv i så fald til fyn@danskelejere.dk

Har I ikke en beboerrepræsentation, og kunne I ønske at vide mere om den mulighed, – så kontakt os gerne

Du vil også være velkommen til at benytte denne funktion:

Tjek din lejekontrakt

Danske Lejere på Fyn holdte møde for lejere hos HD-ejendomme

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Det første råd er gratis

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Kontakt os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden