Personligt medlem eller ?

Er der mulighed for noget fælles, så kontakt os mere uformelt, som det forklares her på siden.

Hvis du derimod ønsker et personligt medlemskab, sker det her:

indmeldelsesformularen

Vi hjælper fra starten af

Om Blackstone, at stå sammen og organisering

Af.; Jørgen D. Jensen, driftsleder

Der har udviklet sig en meget positiv opmærksomhed og et i den grad kreativt og samtidigt kaotisk netværk af initiativrigdom for selvhjælp i forhold til Blackstone/360North. Det af to grunde, – at der ikke straks var tilstrækkelig organisationsmæssig opbakning – hvorfor man måtte ty til selvhjælp, – og dernæst også fordi der i dette netværk er stærke initiativtagere.

Mulighed for hjælp – med en rolig hånd

Vi har det tilbud, at vi gerne stiller op til dialog med lejerne i en ejendom før organiseringen er gennemført. Vi ser, at for mange oplever, at der er for langt fra kontakt, til at der kommer noget den anden vej.

Og så misser man momentum, – og kommer som lejer måske til at stå med mere selv end der er behageligt.

Og alene det at få stiftet den beboerrepræsentation,

  • som man hører om, man skal have:
  • men endnu ikke helt forstår spillereglerne for
  • som man frygter måske er for stor en opgave at tage sig på

… bliver så ikke til noget.

Eller den stiftes på et grundlag, der senere viser sig at smulre fordi opgaven bliver for belastende.

Keep it simpel

Det vi vil gøre, når nogen ønsker hjælp er dette:

Opfordre til en hurtig indsamling af et startkontingent på 240 kr. fra en fornuftig stor kreds af lejere i ejendommen, så er der lidt at arbejde med til næste fase.

Derefter hjælpes med udforming af fuldmagter (til støtte for det besluttende møde), indkaldelsen og et udkast til et referat af mødet, hvor de faktiske facts og beslutninger kan indføjes. Alt sammen meget simpelt og uden at I pålægges at genopfidne tingene forfra. Mødet kan så beslutte, at der opkræves et beløb over lejen, der vil være stor nok til at dække en aftale med en lejerorganisation, der ikke tager kontingenter, der overstiger grænserne i bekendtgørelsen for beboerrepræsentationer.

Og hvorfor f. eks. et udkast til et referat?

Det af den grund, at I netop ikke af misforstået iver skal lade referatet flyde over med ting, som I gerne vil fortælle hinanden – men kun får et referat der er snævert bundet til den opgave at dokumentere jer overfor udlejer. Og så skal I ikke gøre selvskade – ved at få andet ind i det.

Mens det sker

Mens den proces sker, så hjælper vi med det akutte, – når vi ved, at vi er i samarbejde med en aktiv gruppe lejere, der arbejder på, at der også senere kan ske en egentlig tilslutning til os, ved mulig beslutning på det stiftende møde.

Det gør vi, for at man ikke skal nå at blive utryg, og måske komme i klemme ved at få konflikt håndteret uden tilstrækkelig erfaren opbakning.

Og vi vil altid ha det udgangspunkt, at et fællesskab og en fælles opbakning i en ejendom bygger på, at lejerne bredt i ejendommen bliver trygge – og at enkeltlejere ikke skal komme i den situation, at de bliver kanøflet, står for alene og/eller kørt trætte.

Kontakt os på info@danskelejere.dk – og bed om kontakt vedr. beboerrepræsentation, hvis I ønsker en dialog. Vi er klar til at tage en hel uformel snak over telefonen – som en start.

Elektronisk opslagstavle i ejendom administreret af 360North.

Elektronisk opslagstavle i ejendom administreret af 360North. Den slags virker umiddelbart for den udenforstående som en service – men den er ensidigt på den vis, at afsender ikke stilles i udsigt at modtage en kvittering for en indsendt klage. Og det selv at kunne dokumentere det, er afgørende i mange stridigheder.

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Et gratis råd

Vi giver det første råd gratis

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden