Hvordan fungerer et huslejenævn?

Skal man som lejer kontakte huslejenævnet, eller har man brug for en organisation som Danske Lejere.

Vi støder tit på, at lejere ikke har styr på forskellen.

Et huslejenævn er der ikke for at hjælpe lejere. Det skal afgøre den uenighed, der kan være mellem lejer og ejer. Og det kan have stor betydning, at man får skrevet det rette til nævnet – og lagt de rette dokumenter frem, hvis man skal få ret.

Så valget mellem huslejenævn og lejerorganisation er et falsk valg, – for opgaven er forskellig.

Man må godt selv, men …

Man må som borger meget gerne selv indbringe en sag for nævnet, – men får man så de rigtige ting med?

Det er derfor, at man som lejer kan have brug for Danske Lejere.

Og det er derfor, at udlejere bruger en grundejerforening eller en advokat til det samme, når en sag skal afgøres i huslejenævnet.

Lejere bruger sjældent advokat ved en sagsbehandling i et huslejenævn, – da det er en dyr fornøjelse.

Advokater betales en dyr timepris, – hos Danske Lejere dækkes arbejdet derimod af kontingentet. Andre lejerorganisationer hjælper også lejere – men ofte med et ekstragebyr udover kontingentet.

Træffe afgørelse uden at det skal i Retten

Huslejenævnene har til opgave at træffe afgørelse i mange lejeboligforhold, som ellers ville skulle for Retten, for at blive løst.

Det vigtigste hovedområder er uenighed i flyttesager, huslejens fastsætte, forbedringsarbejder og spørgsmål om vedligeholdelse.

Et huslejenævn kan i funktion opdeles i to niveauer.

Sekretæren – en del af den kommunale forvaltning

Kommunen skal stille et sekretariat til rådighed for nævnet. I mindre kommunen ofte en enkelt medarbejder, – der oftest er jurist. I større kommuner med flere medarbejdere.

Nævnets sekretariat skal sørge for, at sagerne håndteres under respekt for forvaltningsloven, som al anden offentlig forvaltning. Det betyder, at nævnssekretæren har ansvar for at have styr på sagens papirer og sikre at både ejer- og lejersiden bliver hørt. Hertil hører, at væsentlige spørgsmål sendes i høring til parterne.

Og netop her, er det vigtigt, at man som lejer har en egnet partsrådgiver.

Selve nævnet

Selve nævnet, der består af 3 medlemmer er derimod ikke en del af den kommunale forvaltning.

Formanden skal have en juridisk baggrund, – og skal i princippet søge at være et neutralt midtpunkt. De to andre medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen som repræsentant for hver af de to sider. En fra lejerside og en fra udlejerside.

De to partsrepræsentanter findes blandt personer, som henholdsvis lejer- og udlejerorganisationer peger på.

Danske Lejere er blandt de organisationer, der leverer repræsentanter til nævnene på lejersiden.

Hvor nævnets sekretariat skal optræde ud fra forvaltningsloven – og på den vis opføre sig meget korrekt, så kan man ikke pålægge selve nævnet samme krav.

Huslejenævnets 3 medlemmer kan i princippet beslutte det de vil, – og nogen gange også udenfor mere almindelige lovtolkninger, – hvis de ikke holdes i ørene udefra.

At holde dem i ørerne sker, når de udfordres ved meget velbegrundede og veldokumenterede indbringelse af sager – og ved at sager kan ankes til Retten for at få fastslået domspraksis.

I begge sammenhænge er det også vigtigt med organisationer, der kan repræsentere lejerne. Direkte overfor huslejenævnene og mere indirekte ved at samarbejde med advokater, der specialiserer sig i at føre sager på lejersiden ved domstolene.

Jeg har vundet i huslejenævnet, men bliver afgørelsen fulgt?

Det er et spørgsmål, som vi ofte også støder på.

Har nævnet bestemt at en lejer skal have sit depositum udbetalt efter fraflytning, – så kan der også blive brug for hjælp til inddrivelse.

Det hører også til opgaven for en lejerorganisation, og i svære sager måske for advokater.

I 2018 hentede Danske Lejere i alt 3,6 millioner kroner hjem til lejere i sager, hvor udlejerne betalte til Danske Lejere, hvorefter pengene gik videre til lejere. Mange af disse penge efter at der var truffet afgørelser i et huslejenævn.

På enkelte områder har politikerne skabt regler, der har en særlig betydning for opfyldelse af nævnskendelser.

Hvis et huslejenævn har besluttet, at en udlejer skal udføre et vedligeholdelsesarbejde indenfor en bestemt frist, – så kan sagen sendes til tvangsgennemførelse hos en institution, der hedder Grundejernes Investeringsfond, hvis fristen overskrides. Det overrasker ofte udlejere, når det sker – og er derfor et ret effektivt middel.

En anden ordning, der kom med i lejeloven i 2015 er et særligt udlejergebyr, som huslejenævnet kan opkræve ved udlejere, hvis de taber en sag 100 % ved en sagsbehandling i huslejenævnet.

I 2019 er dette gebyr på 2.165 kr.

Det gode ved gebyret er, at det sender et kraftigt signal til udlejerne om at rette ind før en sag kommer i et huslejenævn, hvis de selv burde rette ind overfor lejer.

Og for os i Danske Lejere er det en opfordring til at skærpe vores indbringelser dertil, at de har chance for at opnå 100 % medhold, – da det skaber en generel positiv afskrækkelse for ikke at optræde korrekt som udlejer.

Udlejergebyret ses oftest i sager om lejers fraflytning, der hvor udlejer grundløst har tilbageholdt penge, som lejer har krav på.

Brug for hjælp?

Brug vores mulighed for det første gratis råd, – eller bliv medlem, så du har os på sidelinjen og klar til at hjælpe, når du har brug for det.

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Det første råd er gratis

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Kontakt os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden