Muligheder

Har du mulighed for det – foretrækker vi mail

Brug en af vores hovedmails, hvis du ikke har en personlig vejleder.

Er du i tvivl, så brug info@danskelejere.dk

Generel rådgivning

71 99 44 14, mandag til torsdag 10.00 – 13.00

Eller gerne via en af vores hovedmails.

Igangværende rådgivning

Har du tidligere fået rådgivning så følg kontrakttråden over mail.

Hav medlemsnummer klar, når du kontakter os.

Vi har kontorer fordelt ud over landet.

De fleste kontorer har en fri åbningstid, hvor du altid kan møde op

Men udover det, så kan der aftales møder på andre tidspunkter ved henvendelse herom.

Vores kontorer og træffesteder

Er du flyttet og fået ny adresse, så giv os besked.

Brug formularen for adresseændring

Ønsker du at udmelde dig, kan det ske her

Brug formularen for udmeldelse

Har du et sagsforløb hos os afsluttes det

Vores hjemmeside er opsat med sikkerhedscertifikat og https-standard.

Derfor ses oplysninger, der sendes via vores formularer, kun af dig selv og os.

Kontingent

Kontingentet for boliglejere er 290 kr. og betales for et kvartal ad gangen.

Dertil betales der et merkontingent på 390 kr. ekstra ved oprettelse.

Samlet betales 680 kr. ved indmeldelse, men kun 290 kr. hvert kvartal fremover.

Medlemskabet dækker en husstand.

Vi opkræver ikke ekstragebyrer, når vi hjælper medlemmer

Kontingentet for erhvervslejere er 340 kr. og betales for et kvartal ad gangen.

Dertil betales der et merkontingent på 440 kr. ekstra ved oprettelse.

Samlet betales 780 kr. ved indmeldelse, men kun 340 kr. hvert kvartal fremover.

Medlemskabet dækker et erhvervslejemål.

Vi opkræver ikke ekstragebyrer, når vi hjælper medlemmer

Danske Lejere har MobilePay-nummer 19447. Brug det for hurtig betaling.

Husk også medlemsnummer, hvis du har det.

Indsæt ellers e-mail eller dit telefonnummer, så vi af den vej kan verificerer din indbetaling.

Indbetalingen kan ske til konto reg.: 5351, kontonr. 0000241274 i Arbejdernes Landsbank.

Det er vigtigt, at dit navn, dine adresseoplysninger, evt. mailadresse og telefonnummer følger indbetalingen.

Har du et medlemsnummer, så husk det.

Du har mulighed for at tilmelde dig til PBS når du har modtaget dit medlemsnummer.

Ved indmeldelse bliver du derved aktivt medlem straks, men betaler først ½ – 1½ måned senere.

Og er du medlem sparer du 50 kr. i halvårskontingentet, når du er på PBS

Vi står bag dig med rådgivning og hjælp, når du har problemer i forhold til dit lejemål.

Det kan være rådgivning, så du selv kan håndterer problemerne, – eller det kan være os, der tager over med sagsbehandling.

Vi har en erfaren stab, der bl. a. omfatter ansatte jurister og frivillige jurastuderende.

Står du i en uheldig situation som lejer, så har vi dygtige sagsbehandlere, der kan hjælpe dig.

Som medlem betaler du heller ikke for at få din sag prøvet i husleje- eller beboerklagenævnet.

Og så støtter du som medlem jo også en god sag.

Bekræft PBS

Dit medlemsnummer tastes to gange for at sikre, at du ikke ved en fejl tilmelder betaling for en anden person.

Kan kun benyttes, hvis du har dit 7-cifrede medlemsnummer klar.

Kontingent

Kontingentet for boliglejere er 390 kr. og betales for et halvt år ad gangen.

Dertil betales der et merkontingent på 290 kr. ekstra ved oprettelse.

Samlet betales 680 kr. ved indmeldelse, men kun 390 kr. hvert halve år fremover.

Medlemskabet dækker en husstand.

Halvårskontingentet nedsættes til til 340 kr., hvis der betales over betalingsservice.

Kontingentet for erhvervslejere er 440 kr. og betales for et halvt år ad gangen.

Dertil betales der et merkontingent på 340 kr. ekstra ved oprettelse.

Samlet betales 780 kr. ved indmeldelse, men kun 440 kr. hvert halve år fremover.

Medlemskabet dækker et erhvervslejemål.

Halvårskontingentet nedsættes til til 390 kr., hvis der betales over betalingsservice.

Danske Lejere har MobilePay-nummer 19447. Brug det for hurtig betaling.

Husk også medlemsnummer, hvis du har det.

Indsæt ellers e-mail eller dit telefonnummer, så vi af den vej kan verificerer din indbetaling.

Indbetalingen kan ske til konto reg.: 5351, kontonr. 0000241274 i Arbejdernes Landsbank.

Det er vigtigt, at dit navn, dine adresseoplysninger, evt. mailadresse og telefonnummer følger indbetalingen.

Har du et medlemsnummer, så husk det.

Du har mulighed for at tilmelde dig til PBS når du har modtaget dit medlemsnummer.

Ved indmeldelse bliver du derved aktivt medlem straks, men betaler først ½ – 1½ måned senere.

Og er du medlem sparer du 50 kr. i halvårskontingentet, når du er på PBS

Vi står bag dig med rådgivning og hjælp, når du har problemer i forhold til dit lejemål.

Det kan være rådgivning, så du selv kan håndterer problemerne, – eller det kan være os, der tager over med sagsbehandling.

Vi har en erfaren stab, der bl. a. omfatter ansatte jurister og frivillige jurastuderende.

Står du i en uheldig situation som lejer, så har vi dygtige sagsbehandlere, der kan hjælpe dig.

Som medlem betaler du heller ikke for at få din sag prøvet i husleje- eller beboerklagenævnet.

Og så støtter du som medlem jo også en god sag.